قانون جزای آلمان

بخش 5- جرائمی که خارج از کشور علیه منافع حقوقی داخلی ارتکاب یافته اند

قانون جزایی آلمان صرفنظر از قانون محل وقوع فعل مجرمانه باید نسبت به جرائم ذیل اجرا گردد:

الف- فراهم نمودن یک جنگ متجاوزانه

ب- خیانت بزرگ علیه فدراسیون

ج-به مخاطره انداختن کشور دموکراتیک تحت حاکمیت قانون

1-      در موارد بخش 89 و بخش 90 الف (1) و بخش 90 ب در صوریتکه مرتکب جرم آلمانی باشد و اقامتگاه اصلی شخص داخل سرزمین جمهوری فدرال آلمان باشد.

2-      در موارد تحت بخش 90 و 90 الف (2)

د- خیانت و به مخاطره انداختن امنیت ملی خارجی ( بخش های 94 تا 100 الف)

ه- جرائم علیه دفاع ملی

1-      در موارد تحت بخش 109 و 109 (و) و 109 (ز)

2-      در موارد تحت بخش 109 ( الف) ، 109 (د) و 109 (ز) در صورتیکه مرتکب آلمانی باشد و اقامتگاه اصلی وی در جمهوری فدرال آلمان واقع باشد.

و-به مخاطره انداختن وضعیت سیاسی کشور (بخش 234 الف و 241 الف) در صورتیکه عمل علیه آلمان و توسط شخصی که مقیم یا شهروند آلمان بوده باشد.

ز-گروگان گرفتن کودکان تحت بخش 235 (2) شماره (2) در صورتیکه عمل مجرمانه علیه شخصی ارتکاب یافته باشد که مقمیم یا شهروند آلمان بوده باشد.

نگاه مدیر ، نگاه مشتری

این منطقه ای که زندگی می کنم دستگاه خود پرداز به تعداد کافی نداره. به بانکی که توش حساب داشتم ایمیل زدم و ازشون درخواست نصب دستگاه خودپرداز کردم. چند روز بعد جواب دادن و گفتن در شعاع 900 متری اون منطقه یک دستگاه خود پرداز هست و به اعتقادشون در منطقه حضور فیزیکی داشتن.   

 

خوب ، این نگاه مدیره. توی لپ تابش نگاه کرده دیده نزدیک اینجا یه دستگاه خودپرداز هست.  اما اونچه که داخل لپ تاپ نمی شه دید اینه که برای رسیدن به اون دستگاه خود پرداز باید از دو تا رودخونه و جلوی یه سگ دیوونه رد شد. بعلاوه ، جایی که دستگاه خودپرداز قرار داره با وسایل نقلیه عمومی مثل اتوبوس و مینی بوس قابل دسترسی نیست.  و این هم نگاه مشتری 

 

اینطوری می شه که مشتری ها از سازمان نا امید می شن و اونها مشتری ها رو از دست می دن و هر چی توی لپ تابشون می گردن علت رو پیدا نمی کنن!

ترجمه قانون مجازات آلمان

ی- سقط جنین (بخش 218) در صورتیکه مرتکب هنگام انجام جرم آلمانی بوده باشد و زندگی اصلی اش در سرزمین جمهوری فدرال آلمان واقع شده باشد.

ک- شهادت دروغ بصورت کتبی و شفاهی (بخش های 153 تا 156) در دادرسی ها که نزد یک دادگاه یا مقام دیگر آلمانی واقع در سرزمین جمهوری فدرال آلمان مطرح شده باشد که صلاحیت شنیدن سوگند را دارد.

ل- جرائمی که علیه محیط زیست آلمان بموجب بخش های 324 ، 326، 330 و 330 الف در منطقه انحصاری اقتصادی آلمان رخ می دهند، تا حدودی که کنوانسیون های حقوق دریاها مجاز می دارند.

ل الف- جرائم تحت بخش 328 (2) شماره های 3 ، 4 و 5 و همچنین مربوط به قسمت 330 ، صورتیکه انجام دهنده در زمان انجام جرم آلمانی باشد.

ترجمه قانون مجازات آلمان 1

قانون مجازات آلمان

منتشر شده در روزنامه قانون فدرال آلمان مورخ 12 نوامبر 1998

کلیات – فصل اول

تیتر اول – حوزه اعمال قانون

بخش 1- اصل قانونی بودن مجازات

تنها فعلی قابل مجازات است که قبل از ارتکاب ، قانونگذار برای آن مسئولیت جزایی قرار داده باشد.

بخش 2- حوزه اعمال

الف- هر گونه مجازات و تدابیر حمایتی باید توسط قانون حاضر تعیین شده باشد.

ب- اگر حین ارتکاب جرم ، مجازات آن تغییر یابد ، قانون زمانی اجرا می شود که در زمان خاتمه فعل مجرمانه لازم الاجرا می باشد.

ج-چنانچه قانون در فاصله خاتمه فعل مجرمانه و صدور حکم مورد اصلاح قرار گیرد، قانونی که به نفع متهم است اجرا می گردد.

د- قانون لازم الاجرا قانونی است که در زمان مشخص بر افعال مجرمانه حکومت می کند حتی اگر بعدا ملغی گردد، مگر اینکه قانون به شیوه دیگر مقرر نماید.

ه- مقررات بخشهای 1 تا 4 باید در تمام مراحل تعقیب ، بازداشت و مجازات اعمال گردند.

و- مگر آنگه قانون به شیوه دیگری مقرر کرده باشد، تدابیر بازپروری و حجر باید توسط قانون لازم الاجرا در زمان صدور حکم معین شوند.

جواهر لعل نهرو

جواهر لعل نهرو ، نخستین نخست وزیر هندوستان پس از استقلال آن کشور و شاگرد مکتب سیاسی گاندی بود. وی در اروپا تحصیل نمود و به خوبی با فرهنگ و اخلاق مردم اروپا آشنایی داشت.  

 

جواهر لعل نهرو بمدت پانزده سال بر سر مالکیت گوا ( منطقه ای در هندوستان که مستعمره پرتغال بود) با پرتغالی ها مذاکره کرد و به آنها فرصت داد. با وجود اینکه هندوستان می توانست از طریق حمله نظامی سریعا گوا را اشغال کند  و به استعمار پرتغال خاتمه بخشد اما جواهر لعل نهرو با توسل به زور مخالفت کرد. به عقیده او جنگ تا کنون در هیچ کجای دنیا مشکلی را حل نکرده است. مردم گوا علیه استعمارگران قیام کردند و بیم آن می رفت که استعمارگران پرتغالی مردم را قتل عام نمایند. در چنین شرایطی هندوستان از باب دفاع مشروع دست به اقدام نظامی زد. البته درگیری نظامی جدی پیش نیامد و استعمارگران به آرامی گوا را ترک نمودند.  

 

به اعتقاد جواهر لعل نهرو ، نظام قانونی کشور باید به گونه ای باشد که برای اشخاص عضو جامعه حداکثر آزادی را به همراه داشته باشد. وی به شدت مخالف استفاده از بمب اتم بود و استفاده از بمب اتم را به آتش زدن خانه برای از میان برداشتن چند پشه تشبیه می کرد.  

 

به عقیده نهرو ، کشورها باید یکدیگر را درک نمایند و با هم همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند. عدم درک یکدیگر و در نظر نگرفتن منافع جامعه بین المللی منجر به تخریب متقابل و جنگ خواهد شد. جایی که جنگ باشد ، قانونی وجود ندارد.  

 

هر چند که انگلستان و آمریکا در قضیه کشمیر طرف پاکستان را گرفتند و نهرو با عصبانیت آنها را "شریر" نامید اما وی به هدف و فلسفه وجودی سازمان ملل متحد باور داشت . به عقیده او جامعه بشری بدون وجود سازمان ملل متحد نابود خواهد شد.

دل نوشته های اسب زورو

می گن خدا خیلی مهربونه و از سر تقصیرات آدم می گذره. امیدوارم. کم کم دارم از نفس می افتم تو زندگی. خسته شدم.  

 این روزها خودم رو سرگرم مطالعه تاریخ مدرنیته در ژاپن ، هنگ کنگ و سنگاپور کردم. از اونطرف سرشارم از کمبودهای شخصی و شخصیتی. چند سال دیگه می شه چهل سالم ولی امیدی به ازدواج نیست. با این وضع اقتصادی و فرهنگی منقرض نشیم شانس آوردیم. همینطوری خبر می رسه از بی آبی و خشکسالی و شیرین کاری های اقتصادی.   

 

یاد یه شعار افتادم که چند سال پیش پشت در دستشویی دانشگاه علامه نوشته بود:  کار ، ازدواج ، مسکن ، شعار حیوانات!   

داداشمون که این شعار رو نوشته ، خیالش از آینده خودش خیلی تخت بوده. حتما الان یه جایی مشغول شیرین کاری اقتصادیه.

 

کار پیدا کردن برام مثل یه کابوس می مونه. یه عده که می شینن اونطرف میز و حال و روز کسی که دنبال کار می گرده رو درک نمی کنن. هر چی به دهنشون می آد می گن و گاهی اوقات آدم رو اوسگول می کنن. البته همه اینطوری نیستن. در زمینه کار، رزومه قوی ندارم. فکر می کردم فقط خودم اینطوری هستم. با بچه ها دور هم بودیم چند روز پیش. همه بین سی و پنج تا چهل سال سن داشتیم. از دوازده نفر فقط دو نفر متاهل بودن که اونها هم زن بودن.  

 

  

آدم مگه چند سال عمر می کنه. هفتاد سال بیشتر؟ نصفش رفت. نصف اول زندگی که ارزش داشت می شد خاطره ساخت ، می شد خندید ، می شد عاشق بود. اما  همه روزهای زندگی تا این سن سی و پنج سالگی شد بدبختی و کمبود.  خیالی نیست. این همه آدم اومدن و رفتن تا بشر ... 

 

این نیز بگذرد.

ابزار وبلاگ
دانلود آهنگ جدید
free video
آپلود عکس
اجاره ماشین کیش
صفحه اول گوگل
دانلود بازی اندروید
آپدیت نود 32
قالیشویی مشهد
کسب درآمد
دانلود تلگرام
گیم
مهستی قدیمی
دانلود کشتی کج
تور دبی
کاشت مو
ثبت شرکت
دوربین مدار بسته
ترمیم مو
چاپ فاکتور رسمی
پروژه متلب
بلیط هواپیما
کاغذ دیواری
خرید گیفت کارت
هتل های کیش
مبلمان اداری
انجام پروژه های دانشجویی
پرینت سه بعدی
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد
کاغذ دیواری
تشخیص ترکیدگی لوله
بلیط هواپیما
طلا یاب
فایل بایگانی ریلی
طراحی سایت
جابجایی گاوصندوق
تعمیرات گاوصندوق
ثبت علامت
ثبت شرکت
سه پایه بوم
ویندوز اورجینال
لیزر موهای زائد
بيمه مسافرتي
پروژه متلب
تور سوییس فرانسه
برد دیپسی 6020
زاهدان چت
انجام پروژه
صندوق فروشگاهی
کسب درآمد از تلگرام
افزایش فالوور
تور تایلند ارزان قیمت
رتبه برتر
دانلود جزوه درسي
معدل رشته تجربي
برنامه ريزي رايگان
برنامه ريزي رايگان
اوج يادگيري
اوج ياد گيري
كنكور آسان است
مهندس امير مسعودي
استاد حسين احمدي
خرید لباسشویی